نقد برهان ناپذیری وجود خدا
43 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-09-0311-7
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا مى‏توان بر وجود خدا برهان اقامه کرد، و آیا برهان‏هاى اقامه شده قابل دفاع‌اند؟ نویسنده در این کتاب ابتدا سخن کسانى را نقد مى‏کند که وجود خدا را به کلى برهان‏ناپذیر مى‏دانند؛ ویلیام اکامى، هیوم و راسل در این دسته قرار دارند. سپس اشکالاتى را که به هر یک از براهین وجود خدا وارد شده، پاسخ مى‏گوید؛ اشکال‏هاى کانت در این دسته مى‏گنجند. در نهایت استدلال‏هایى را که علیه وجود خدا اقامه شده است، رد مى‏کند؛ تعارض علم خدا با اختیار انسان و مشکل شر از این جمله‏اند. بدین ترتیب نویسنده نتیجه مى‏گیرد که وجود خدا برهان‏پذیر است و براهین وجود شناختى، صدیقین و جهان‏شناختى براى اثبات وجود خدا کافى‏اند.