مبناگروی تصدیقات و توجیه باورها در فلسفه اسلامی
37 بازدید
محل نشر: ذهن » پاییز 1379 - شماره 3 (20 صفحه - از 42 تا 61)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث و بررسی پیرامون مسأله «توجیه» بخش مهم و عمده‏ای از دغدغه‏ها و چالش‏های معرفت‏شناسی نوین را به خود اختصاص داده است. اگر چه این بحث در دوره معاصر ویژگیهایی خاص و بعضا منحصر به فرد دارد، لیکن اصل و طرح این بحث دست کم از زمان افلاطون بوده است و پس از او نیز همواره، به طور جدی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. در این میان فلسفه اسلامی نیز نقشی در خور و سازنده ایفا کرده و به ابعاد مختلف این موضوع به نحوی عمیق پرداخته است. آنچه در این مقاله مورد بررسی و توجه قرار گرفته است تبیین برخی مفاهیم اساسی و نیز نحوه رویکرد فلسفه اسلامی به این موضوع و تأکید ویژه بر نقش اولیات به مثابه باورهای یقینی پایه در شکل‏گیری باورهای موجه است.