کلی و جزئی
36 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2 » (26 صفحه - از 207 تا 232)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منطق‏دانان از زمان ارسطو تقسیم مفهوم به کلی و جزئی را پذیرفته‏اند. معیار این تقسیم بر قابلیت صدق مفهوم بر کثیر و عدم آن استوار است. از سویی، این معیار موجب بحث‏هایی درباره مفهوم اله، واجب‏الوجود و کلیات فرضی مانند لا شی‏ء و لا ممکن شده است که آیا این امور کلی‏اند یا نه. منطق‏دانان کوشیده‏اند کلیّت این مفاهیم را تثبیت نمایند. گرچه این تلاش قرین توفیق نبوده است، اما مدعای آنان درست است. از سوی دیگر، در جزئیت مفهوم ـ مثلا زید ـ تشکیک شده است. بر اساس این تشکیک، تقسیم مفهوم به کلی و جزئی بی‏مورد تلقّی می‏شود؛ چرا که هر مفهومی کلی است. صدرالمتألّهین از نحوه نگاه به مفهوم و علّامه طباطبائی از راه ارتباط مفاهیم خیالی و حسی به امر عینی، جزئیت مفاهیم جزئی را توجیه کرده‏اند و بدین‏سان تقسیم مفهوم به کلی و جزئی را به اثبات رسانیده‏اند. کلید واژه‏ها کلی، جزئی، صدق بر کثیر، کلیات فرضی، اسم خاص، اسم عام