تقابل حکومت اسلامی و حکومت سکولار
33 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1384 - شماره 32 (18 صفحه - از 127 تا 144)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ناسازگاری حکومت اسلامی با حکومت سکولار با توجه به معنای این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داوری بین دو حکومت با برهانی دانستن وجود خدا حکومت دینی و اسلامی را اجتناب‏ناپذیر می‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامی به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهی بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت می‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا دارای حق حاکمیت هستند در حالی که این با مالکیت علی‏الاطلاق خدا و حتی با محتمل بودن مالکیت علی‏الاطلاق وی ناسازگار است. واژه‏های کلیدی: حکومت اسلامی، حکومت سکولار، مالکیت خدا، مردم، حق حاکمیت مردم، مشروعیت حکومت.